Descripció del projecte

Es tracta d’un edifici aïllat d’estil eclèctic, edificat en la major part durant el segle XIX sobre la base d’una antiga “casa fort” medieval anterior a l’any 1359, de la qual es conserven alguns elements.