Descripció del projecte

El Mas Murtra és una masia del segle XIV, amb magnífiques voltes catalanes. La restauració del Mas Murtra ha acabat l’any 2007, i s’ha fet respectant les formes arquitectòniques pròpies d’aquest tipus de construcció, tenint en compte el paisatge i el terreny que l’envolta.